Albisteak

 

Ikusi eta aztertu ondoren Akorda-Bollar auzoko Txabola Perratokiaren erabilera pribatiboko administrazio-emakidari buruzko Baldintzen Agiria, Jabari publikoko ondasun gisa kalifikatuta dago, eta zuzenean esleituko da. Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 87.4 artikuluarekin bat etorriz, Agiri hori jendaurrean jartzen da jendaurrean. Iragarki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Jendaurreko erakustaldian alegazioak edo erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, eta espedientea udal bulegoetan aztertu ahal izango da, 10:00etatik 13:30era bitarteko edozein lanegunetan.

Emakida (PDF 613KB)