Kontratatzailearen profila

Elexaldeko gizarte sozialaren estalkiaren berrikuntza 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Obrak

Prozedura:

Epemuga:  

Prozedura: zuzeneko esleipena

Adjudikaturiko enpresa: Construcciones Madariya SL
obren epea: hilabete bat
adjudikazioaren kostua: 18.531,15 € (BEZ barne)
Ereñoko udalak, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailari, ustekabekoen kargura, “Elexaldeko gizarte sozialaren estalkiaren berrikuntza” lanak egiteko dirulaguntza eskatu dio. Obra 15.315 €tan gehi
3.216,15 €ko BEZarekin adjudikatu zaio Construcciones Madariya SL enpresari.
Bizkaiko Foru Aldundiak, 2017ko ustekabekoen kargura, 9.728 €ko dirulaguntza eman dio Ereñoko Udalari lanak burutzeko. 

El Ayuntamiento de Ereño con subvención del Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, a cargo de Imprevistos 2017, ha acometido las obras de Reparación de la cubierta del centro Social de Elexalde. El importe total del presupuesto ascendía a 18.531,15 €, pero las obras se han ejecutado por 23.314,28 €, por la empresa Construcciones Madariya, SL
El importe de la subvención concedida por la Diputación Foral es de 9.728,85 €

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: